"Dignitat + Vida Independient = DI", avui i demà som a Tallin

Avui i demà assistim al congrés "Dignitat + Vida independient = DI", organitzat per la conselleria d'Ocupació, Política Social, Salut i Consum d'Estònia a Tallín, per avançar en el debat que a nivell europeu ha d'accelerar la transició de l'atenció basada en la institucionalització cap a la basada en la comunitat (desinstitucionalització, DI) als estats membres de la UE. L'objectiu de la trobada és també proposar nous enfocaments en el desenvolupament del concepte i el finançament de la vida independent, així com de la promoció dels drets humans, i suport al desenvolupament d'un marc comunitari amb polítiques participatives de benestar social. L’estudi de @EURightsAgency, de l’Agència Europea pels Drets Fonamentals, demostra que hi ha molt per fer per garantir el dret a la vida independent en la comunitat per a moltes persones amb discapacitat. La institucionalització, sense cap alternativa de serveis flexibles i personalitzats, que acompanyin en una vida d’inclusió en la comunitat , és encara l'única realitat per massa persones. Interessant debat al voltant d’aquest tema avui a Tallin, on hem estat convidats com a entitat amb bones pràctiques acreditades en la promoció de la vida independent i per assumir la vicepresidència del comitè permanent de vida inclusiva d’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities). Programa Lectures aconsellades

De les institucions a la vida en comunitat. Part I: compromisos i estructures De les institucions a la vida en comunitat - Part II: finançament i pressupost  De les institucions a la vida comunitària - Part III: resultats per a les persones amb discapacitat 

"Dignitat + Vida Independient = DI", avui i demà som a Tallin

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.