"Support", nou nom i marca de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines —l’organització dedicada a la protecció jurídica i al suport social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya—, ha presentat avui, coincidint amb el 15è aniversari de la seva creació, el projecte que orientarà la seva activitat durant els propers anys i que l’ha conduit a un canvi de nom i marca. La publicació, el 2014, de l’observació general número 1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat sobre l’article 12 de la Convenció (CDPD): igual reconeixement de la persona davant la llei, ha impulsat la Fundació Tutelar a la revisió de la seva actuació. El canvi de paradigma en l’exercici de la capacitat jurídica deixa enrere la perspectiva paternalista, basada en la incapacitació i la tutela, i afavoreix pràctiques basades en el reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afectin. En aquest context, l’entitat empren un projecte que té com a objectiu contribuir de manera decisiva a una major implementació de les previsions de la Convenció de Nacions Unides. La nova visió del que ha de ser la seva feina, empeny l’organització a una nova denominació: SUPPORT, amb la que identifica i explica el nou rumb de l’entitat: treballar des del paradigma de la capacitat, perquè les persones que acompanya, 828 a 31 de desembre de 2017, puguin decidir sobre la gestió dels suports que precisen, promovent la seva autonomia i inclusió social. Support compta amb 71 treballadors, dels quals destina el 69% a l’Àrea Social. La Fundació, que treballa en l’actualitat en la redacció d’uns nous estatuts, més adequada a la nova orientació de la seva activitat, es projecta a partir de l’experiència contrastada en el Servei de Tutela per desenvolupar el que ha de ser un Servei de Suport a la presa de les decisions, en col·laboració amb agents socials de territori, utilitzant les eines legals existents com a mecanismes de suport a la presa de decisions —tutela, curatela i assistència—, des de la perspectiva menys restrictiva possible de l'autonomia de les persones. Per tal d'assolir aquest objectiu, la Fundació acabarà d’adaptar aquest any tots els seus procediments de treball en un Pla de Qualitat que busca reduir les intervencions que puguin limitar els drets de les persones que acompanya. Com a repte de futur, el Patronal de Support, presidit per l’empresari gironí, Pere Cornellà, s’ha fixat desplegar un projecte de voluntariat que té com a objectiu satisfer les necessitats de lleure i d’inclusió social de les persones que acompanya, i desenvolupar un pla de recerca de patrocini orientat a cobrir les necessitats d’habitatge en la comunitat. Activitat i tendència: més curateles i assistències i menys tuteles L'any 2017, la Fundació ha assumit 114 institucions jurídiques de suport noves (2,21 casos nous per setmana), sobre un total de 828. D’aquest total, 428 són tuteles, 302 curateles, 40 defenses judicials, 18 càrrecs provisionals, 2 administracions patrimonials (el càrrec tutelar correspon a una altra persona i l'administració de béns, a la Fundació), 12 poders notarials actius (la Fundació exerceix les facultats contingudes en el poder, atorgat en document notarial) i 26 assistències (institució recollida al Codi civil de Catalunya que permet que una persona amb discapacitat no se sotmeti a la modificació de la seva capacitat si sol·licita ella mateixa al jutjat el nomenament d'una persona o institució que l'assisteixi en la seva cura o dels seus béns). En la majoria de casos, la Fundació intervé per designació judicial, però cada vegada hi ha més persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar-ne el suport mitjançant l'assistència o el poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat. Per a finals de 2017 hi ha l’encàrrec d’acollir 34 noves institucions de suport i 18 canvis d’institució, que s’han formalitzat a principis de 2018. La proporció entre els diferents tipus de suport ha evolucionat de manera que en aquest exercici, per primera vegada des de la creació de l’entitat, avui fa 15 anys, s’han acceptat més càrrecs de curatela (40), institució de suport que s'ajusta més a les situacions personals i que respecta millor l'autonomia, les voluntats i les preferències de les persones, que de tutela (32), institució que pot suposar, legalment parlant, una restricció de l'autonomia i de la lliure determinació de la persona en algunes circumstàncies. Tot i així, en el còmput general hi ha més tuteles (428) que no pas curateles (302), ja que s’acumula la tendència dels anys anteriors. Durant el 2017 augmenta el nombre d’institucions que s’avenen amb la Convenció de Nacions Unides (de caràcter voluntari i conservació de la capacitat legal). Gairebé es triplica el nombre d’acceptacions de nous suports d’assistència en relació amb l’any anterior (de 6 a 16), amb un total de 26 a finals 2017. Així mateix, es dupliquen els suports en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat (de 6 es passa a 12). Cal afegir que en atenció al nou paradigma de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l’any 2017 s’ha fet un estudi per iniciar un procediment de modificació de l’abast de la mesura de suport, i tres de rehabilitació de la capacitat. Així mateix, hi ha tres procediments de canvi de tutela a assistència. En la història de la Fundació s’han obtingut quatre rehabilitacions de la capacitat, mentre que actualment hi ha onze procediments en preparació. En la mateixa línia, s’han iniciat procediments de rehabilitació del dret de sufragi i del dret a testar. Any commemoratiu dels 15è aniversari Amb l’objectiu de donar a conèixer la nova visió i projecte, l’entitat ha organitzat un cicle de conferències que posa l’accent en el diferents àmbits on es vol incidir. Així, el 19 de juliol ha previst la conferència “Suport comunitari i Polítiques socials”, a càrrec de Jim Crowe, president del lobby europeu EASP (European Association of Service Providers for Persons with Desabilites), del qual la Fundació és membre i assumeix la vicepresidència de la comissió “Vida independent”. El 20 de setembre, farà una sessió dedicada a la gent gran, amb la conferència “Garantir l’autonomia a l’atenció de llarga durada”, a càrrec de Borja Arrue, expert internacional en polítiques socials. El 9 d’octubre celebrarà un acte dedicat al sector de l’atenció a la salut mental, amb la conferència “Cap a un Model de Serveis d’Inclusió Comunitària”, a càrrec de Fernando Fantova, consultor social de referència mundial. El programa clourà el 29 de novembre, amb la conferència “Article 19 de la Convenció de Nacions Unides. El Risc de Triar”, dirigida al sector de la discapacitat intel·lectual, a càrrec de l’advocat i director de Support, Josep Maria Solé. Support es dedica a defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (malaltia mental, deficiències cognitives relacionades amb el procés d'envelliment o discapacitat intel·lectual), al mateix temps que acompanyar les persones a perseguir el benestar i la dignitat i a preservar l’autonomia a través de la protecció jurídica i el suport social. Aquesta activitat es fa en el marc de les anomenades “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya, tant les que ho són per designació voluntària de la persona com les que ho són per designació judicial. Cal destacar que la Fundació no ha rebutjat mai cap cas, fossin quines fossin les dificultats que presentés, amb l’única condició que se circumscrivís a les comarques gironines. Durant gairebé quinze anys la Fundació ha donat suport a 1.447 persones. De les persones que acompanya actualment, un 50% són persones amb  malaltia mental, un 26% amb discapacitat intel·lectual i un 18% amb deteriorament cognitiu. El 6% restant correspon a diagnòstics de difícil classificació. A finals de 2017, la Fundació va traslladar la seva seu a unes noves instal·lacions, ubicades al Carrer Pierre Vilar de Girona, que han permès l’entitat reunir tot el personal en un sol espai i oferir un millor servei. Principals projectes internacionals en curs ERASMUS+ “I-Decide”. Projecte liderat per la Fundació sobre el suport a la presa de decisions. Pretén millorar el coneixement, la metodologia i els materials de suport a l'abast dels professionals que atenen les persones amb discapacitat per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions. ERASMUS+ “TopHouse, towards person centred housing services in Europe”, sobre les necessitats professionals per a l’atenció de les persones amb discapacitat (intel·lectual i malaltia mental) al domicili propi. ERASMUS+ “AD-Choisir”, projecte conjunt amb la URAF d’Occitània per formentar l’intercanvi de bones pràctiques i enfortir la xarxa de relacions, així com per al desenvolupament de materials pedagògics orientats als professionals d'institucions i empreses que donen suport a persones amb discapacitat. L’octubre d’aquest any, la Fundació assistirà al V Congrés d’organitzacions tutelars que tindrà lloc a Corea i exposarà el que està treballant a Girona en l’àmbit de la vida independent. Fotos de recurs Professionals de Support a les noves instal·lacions, àrea social Visió de l'àrea econòmica de Support Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines_ info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347      
"Support", nou nom i marca de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.