Support participa al Congrés Mundial de Treball Social, Educació i Desenvolupament Social (SWSD) 2018

Del 4 al 6 de juliol, la direcció de Support i diversos professionals de l'organització de Support participen al World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD) 2018, amb seu a Dublin. Els treballadors socials Núria Pi, cap de l'Àrea Jurídica, i Ferran Blanco, referent de suport, presenten la comunicació "Social Work, Sustainable Development Goals and United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)". El fòrum esdevé una oportunitat per explicar i defensar el paper del treballador social, clau en l'activitat de Support, com a element imprescindible per aconseguir una societat inclusiva per totes les persones amb discapacitat. Al llarg del congrés es tractaran diferents temes a l'entorn del lema 2018:
 •     Vinculació del desenvolupament ambiental i sostenible
 •     Paper dels treballadors socials en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU
 •     Ingressos, benestar, ocupació i pobresa
 •     Pràctiques basades en la promoció de la importància de les relacions humanes
 •     Intervencions informades
 •     Reforçar l'educació per satisfer les necessitats de les comunitats
 •     Identitat, discriminació i exclusió social
 •     Desenvolupament comunitari i empresa social
 •     Salut, salut mental i discapacitat
 •     Conflictes, violència, migració i tràfic d'éssers humans
 •     Compromís amb les persones que utilitzen els serveis
 •     Els drets de les famílies i els nens
 •     L'ús sostenible i ètic de la tecnologia en els serveis d'atenció a les persones
Podeu consultar el programa
Support participa al Congrés Mundial de Treball Social, Educació i Desenvolupament Social (SWSD) 2018

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.