Neix la Fundació iSocial per promoure la innovació al sector dels serveis socials

Un conjunt ampli de persones, entitats i empreses vinculades al món social i a altres àmbits de coneixement han estat gestant durant la passada primavera una nova fundació dedicada a impulsar la innovació al sector dels serveis socials a Catalunya. Es tracta de la Fundació iSocial, que fou constituïda el passat juliol i que ha començat la seva activitat aquest mes de setembre. Support en forma part. La nova Fundació iSocial pretén cobrir el buit existent en aquest àmbit a casa nostra, amb la finalitat de contribuir a millorar i a fer avançar el sistema de benestar a Catalunya. En el web de la fundació www.isocial.cat ja s’hi poden consultar els objectius i activitats que desplegarà la Fundació iSocial, els seus eixos d’innovació prioritaris, i les persones i organitzacions que l’han impulsat. Entre els seus impulsors hi ha entitats del tercer sector, experts universitaris, professionals del sector tecnològic, i persones amb una llarga trajectòria en l’àmbit de l’atenció social. La fundació també compta amb un Fòrum de Col·laboradors en què hi participen empreses TIC, universitats, centres de recerca, col·legis professionals i institucions vinculades al sector social. Entre les activitats que la Fundació iSocial posarà en marxa en una primera fase destaquem el primer curs de Postgrau a Catalunya dedicat a la innovació en el sector dels serveis socials, en col·laboració amb l’Escola de Treball Social de la UB i el Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya; projectes en el camp del big data aplicat als serveis socials; i activitats de recerca sobre la soledat no desitjada en àrees urbanes i l’ocupabilitat de col·lectius sense opcions d’inserció laboral. Les seves propostes s’adrecen principalment a ajuntaments, entitats del tercer sector i els/les professionals del sector social. La Fundació iSocial neix de la convicció de les persones i organitzacions que l’han impulsat que el sistema de benestar a Catalunya necessita avui innovar per poder seguir garantint el seu impacte transformador sobre tota la societat i sobre les persones i les comunitats més vulnerables. I el sector de serveis socials, en particular, necessita invertir en coneixement per revisar la vigència dels conceptes que fonamenten la seva actuació, i per dotar-se d’eines, procediments, nous models i noves pràctiques professionals que siguin capaços de donar una millor resposta a les necessitats socials del present i anticipar-se a les futures. Peu de foto: sessió de constitució de la nova fundació iSocial, el dia 12 de juliol de 2018, a Barcelona.
Neix la Fundació iSocial per promoure la innovació al sector dels serveis socials

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.