Avui, la Fundació Support fa 17 anys

Avui la Fundació Support fa 17 anys. Celebrem l’aniversari en un moment d'excepció per la crisi del coronavirus, sense precedents. Aquest moment ens ha posat a prova, a nosaltres, i a tot el sistema dels serveis socials. Aquell 11 d'abril de 2003 naixíem per fer-nos càrrec de les persones internes de l’antic hospital psiquiàtric de Salt i així l’administració separava les funcions de l’atenció sanitària i la tutela. Disset anys després, lluny d’aquell paradigma paternalista basat en el mecanisme de la tutela, treballem amb una nova visió, la que emana de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Les nostres actuacions es basen ara en el suport a la presa de decisions i el respecte als drets, voluntat i preferències de les persones que acompanyem. L’any 2003, el 100% dels càrrecs que exercíem eren tuteles. Érem un equip de tres persones. Avui som cent i acompanyem més de mil persones. Promovem els mecanismes que respecten el dret a la capacitat jurídica. La figura de l’Assistència n’és l’exemple. La realitat que estem vivim evidencia encara més la necessitat de transformació del sistema i suposa una oportunitat de millora que ha de dirigir-se cap a la prestació dels suports que necessiten les persones amb discapacitat per viure en la comunitat. Sigui com sigui, en aquests moments de confinament pel Covid19 estem donant aquest suport, a domicili, des de casa i en xarxa amb molts altres serveis de salut i socials. I seguirem treballant, amb aquest criteri, pel benestar i els drets de les persones que acompanyem, com ho hem fet sempre i que per molts anys ho puguem celebrar; això sí, si pot ser amb petons i abraçades ben reals!  
Avui, la Fundació Support fa 17 anys

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.