Presentació a Catalunya dels materials del Projecte europeu I-Decide, de suport a la presa de decisions

El proper dijous 30 de juliol, la Fundació Support-Girona durà a terme la jornada de presentació dels materials desenvolupats pel projecte europeu “I-Decide”, de suport a la presa de decisions. “I-Decide” és un projecte finançat amb fons europeus, liderat per Support-Girona, que té per objectiu ajudar als professionals de suport a que les persones adultes amb discapacitat puguin desenvolupar les habilitats que necessiten per prendre decisions, proporcionant-les les eines adequades i el suport a la presa de decisions que necessiten. Això els permetrà tenir més control sobre la seva vida i els ajudarà a prendre decisions importants en les àrees de finances personals, assistència sanitària i drets del consumidor. Moltes persones amb discapacitat entren en l’edat adulta amb poca capacitat en habilitats digitals, alfabetització i numèriques. El projecte col·laboratiu I-Decide pretén millorar aquestes habilitats per promoure la presa de decisions amb suport, respectant plenament els desitjos i les preferències de la persona. La jornada se celebrarà en format virtual, de 10.00 a 12.00 hores.     Programa  10.00 -10.10 h. - Benvinguda Josep Maria Solé, director de Support-Girona 10.10-10.30 h. Context i moment actual de l’adaptació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides. L’Estat espanyol i Catalunya. Jordi Ribot, catedràtic de Dret civil i director de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona 10.30 -10.45 h. La metodologia I-Decide Lluís Marroyo, director de la Fundació Campus Arnau d’Escala de Girona. 10.45-11.30 h. I-Decide des de la pràctica professional: la prova pilot Ferran Blanco, coordinador de Projectes de Support-Girona Núria Molist, psicòloga de la Fundació Astres 11.30-11.45 h. I-Decide en el futur Josep Maria Solé, director de Support-Girona 11.45-12.00 h. Espai de reflexió. Debat. Inscripcions  
Presentació a Catalunya dels materials del Projecte europeu I-Decide, de suport a la presa de decisions

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.