Support-Girona agraeix la tasca de Catalina Devandas en el seu últim dia com a Relatora especial de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Support-Girona agraeix la tasca que Catalina Devandas ha realitzat des del 2014 en la promoció de la consciencia sobre els drets humans de les persones amb discapacitat i la generalització de la diversitat com a realitat global, de “vides que val la pena viure”. Els darrers temps, la seva participació en l’àmbit de la bioètica defensant les persones amb  discapacitat psicosocial del tractament i privació de llibertat així com en l’elaboració de la guia internacional sobre l’accés igualitari a la justícia ha esdevingut puntal en la garantia dels Drets Humans. Al llarg de la seva trajectòria com a Relatora especial de Nacions Unides, funció que ara deixa, destaquen els prolífics i clars informes anuals presentats a la Assemblea General del Consell dels Drets Humans de Nacions Unides. Aquests informes orienten i fan recomanacions sobre la cooperació, el capacitisme, l’envelliment, la privació de llibertat, el dret a la salut, la presa de decisions, la salut sexual i reproductiva, les polítiques inclusives i la protecció social. Particularment influents en l’evolució de les nostres pràctiques han estat l'informe que Devandas va redactar al desembre 2016 sobre l’accés de les persones amb discapacitat al suport orientant cap a diferents formes de suport i assistència, basats en els drets humans, així com el del desembre de 2017, sobre els drets de les persones amb discapacitat a l’igual reconeixement de la persona davant la llei, deixant en aquest últim constància de Catalunya. Al 2018, influenciats pel primer d’aquests informes, decidim adaptar la nostra marca (de Fundació Tutelar de les Comarques Gironines a Support-Girona) per emfatitzar en l’adopció, com a guia de conducta, dels principis i valors de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i la transició en els mecanismes basats en la substitució de la presa de decisions cap als serveis de suport a la presa de decisions, respectant així els drets i les preferències de les persones a qui acompanyem. Volem expressar especialment el nostre agraïment a Catalina Devandas pel recolzament telemàtic fet als nostres professionals durant el període de confinament motivat per la Covid19 i també per les converses que hem mantingut amb ella durant la visita que va fer a Support-Girona l'any passat, amb l’objectiu de conèixer més a fons com encaràvem el canvi de paradigma que suposa la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat en el desenvolupament quotidià del suport jurídic i social. Estem convençuts que el seu treball i esforç durant 6 anys ha influït en la millora de la universalitat, indivisibilitat, interdependència i interrelació de tots els drets humans i les llibertats fonamentals, així com en el ple gaudi dels drets i llibertats de les persones amb discapacitat, sense cap discriminació.
Support-Girona agraeix la tasca de Catalina Devandas en el seu últim dia com a Relatora especial de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.