El director de Support-Girona intervé en el Congrés de Colòmbia en l'audiència pública: "Llei del cuidador de persones amb discapacitat"

Avui, a les les 15.00 hores (hora espanyola), el director de Support-Girona intervindrà en la Cambra de Representats de Colòmbia en l'audiència pública del projecte de Llei 041/267 de 2020 "Llei del cuidador de persones amb discapacitat", que recull els projectes de llei No. 041 de 2020, per mitjà del qual s'estableixen "Mesures efectives i oportunes en matèria de formació, atenció en salut física i mental i, generació ingressos als cuidadors familiars i informals de persones amb discapacitat en situació de dependència funcional i es dicten altres disposicions ", i No. 267 de 2020, a través del qual es promou la "Visibilització dels cuidadors de persones amb discapacitat, s'incentiva la seva formació, accés a ocupació, emprenedoria i generació d'ingressos i es dicten altres disposicions". Josep Maria Solé traslladarà al congrés colombià la seva experiència en la matèria i les pràctiques innovadores que s'estan desenvolupant. La intervenció es podrà seguir en directe pels canals digitals de la Cambra de Representants i el Canal de televisió Institucional del Congrés de la República Conviden: ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL i JAIRO CRISTANCHO TARACHE, representants al Congrés CARLOS EDUARDO ACOSTA LOZANO i MAURICIO TORO Orjuela, representants al Congrés per Bogotà HENRY FERNANDO CORREAL HERRERA, representant al Congrés per Vaupés
El director de Support-Girona intervé en el Congrés de Colòmbia en l'audiència pública: "Llei del cuidador de persones amb discapacitat"

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.