Support-Girona participa activament en l'EASPD International Conference "Quality of Live & Support Services: From Words to Action"

Del 12 al 14 d’octubre, Support-Girona ha participat en el congrés internacional “Quality of Live & Support Services: From Words to Action”, organitzat per l’EASPD i l’Aġenzija Sapport, a Malta. El congrés ha tingut com a objectiu treballar en la qualitat dels serveis de suport a les persones amb discapacitat i en com mesurar-la.

En opinió del director de Support-Girona, Josep Maria Solé, el tema eix sobre el qual ha girat la trobada ha estat “molt oportú”. La Comissió Europea ha de preparar el Marc Europeu per a l'excel·lència dels serveis a les persones amb discapacitat per ser publicat el 2024, i l'acció de Lobby de l'EASPD és "clau" perquè aquest nou marc de qualitat ajudi a avançar cap el compliment dels Drets de les persones usuàries dels serveis, segons la Convenció Interncional de Nacions Unides. Per al director, aquest marc de referència ha d’incloure el benestar dels professionals com un factor intrínsec de la qualitat de qualsevol organització. També indica que la proposta hauria de contemplar la responsabilitat dels Governs en legislar adequadament sobre els serveis i garantir el finançament suficient perquè la qualitat sigui possible. “Això darrer, avui, clarament no passa i només cal analitzar on són les iniciatives per respectar l'article 19 de la Convenció sobre el Dret a la Vida independent i a la inclusió en la comunitat per a totes les persones amb discapacitat”, subratlla Solé. “Avui es condemna a moltes persones a no poder fer res més que triar en quina residencia volen constar a la llista d'espera”, destaca.

Durant els dies del congrés, Support-Girona ha dut a terme diferents comunicacions, a càrrec del coordinador de projectes internacionals de l’entitat, Ferran Blanco. Una d’aquestes ha estat centrada en els plans d'atenció individualitzats, introduint la idea del reconeixement de la plena capacitat jurídica de totes les persones i els mecanismes de Suport a la Presa de Decisions en qualsevol dimensió de la prestació de serveis com elements imprescindibles en qualsevol pla per complir amb el nou esquema de Drets Humans que dibuixa la Convenció. A partir d'aquest posicionament, Blanco ha explicat les eines i procediments que Support-Girona ha desenvolupat en els darrers anys per assegurar que els plans de suport es basin en els drets, la voluntat i les preferències de les persones que acompanya, amb l'acord de suports com eina principal. La metodologia elaborada en el projecte I-Decide pot ajudar a qualsevol organització a millorar en aquest àmbit.

També són de gran ajuda els continguts de la iniciativa QualityRights de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els quals es troben disponibles aquí.

L'EASPD és la plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 20.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. Des del juny de 2018, Support-Girona és membre del Consell d’Administració de l’EASPD i presideix, des del 16 d’octubre, el Member Forum de Vida Inclusiva a través de la figura del director de la Fundació, Josep Maria Solé.

Aġenzija Sapport és l'Agència Nacional que presta serveis professionals i innovadors per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Els serveis prestats es desenvolupen amb un enfocament centrat a la persona. La principal estratègia adoptada per Aġenzija Sapport és proporcionar a les persones amb discapacitat un suport en lloc de cures, perquè puguin assolir la independència en la mesura de les seves possibilitats, continuar vivint a la comunitat i rebre suport quan ho necessitin.

Una persona asseguda parla amb un micro. L'acompanyen tres persones i tenen una pantalla al darrera en què s'exposa el què diuen

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.