Projectes
I-Decide
Image
idecide

Projecte Erasmus+  2017-1-ES01-KA204-038185. Supported Decision Making using Digital, Literacy & Numeracy Skills.
 

Projecte liderat per Support-Girona amb què es vol millorar el coneixement, la metodologia d’intervenció i crear materials a l’abast dels professionals que atenen les persones amb discapacitat per tal que puguin oferir-los el suport per a la presa de decisions. El projecte s’enfoca a tres àrees específiques: finances personals, assistència sanitària i drets del consumidor. 

Moltes persones amb discapacitat entren en l’edat adulta amb poca formació en habilitats digitals, alfabetització i numèriques. El projecte col·laboratiu I-Decide pretén millorar aquestes habilitats per promoure la presa de decisions amb suport, respectant plenament els desitjos i les preferències de la persona.

Hi participen com a socis del projecte organitzacions de Finlàndia, Bèlgica (EASPD), Grècia i el Regne Unit, així com la Fundació Campus Arnau d’Escala de Girona. 

I-Decide ha permès elaborar unes guies perquè els professionals puguin posar en pràctica el suport a la presa de decisions. Centenars de professionals d’arreu de Catalunya i Espanya ja s’han format en la metodologia d’intervenció proposada.

Descàrrega de full volant

Informe global sobre el suport a la presa de decisions i el rol de les organitzacions i proveïdors de serveis

Logo Creative Commons
I-DECIDE Supported Decision Making using Digital, Literacy & Numeracy Skills 2017-1-ES01-KA204-038185 està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons.

Image
sepie. Agencia Nacional Erasmus+ Educación y Formación

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015