El conseller de Drets Socials visita Support-Girona

L’entitat i l’Institut d’Assistència Sanitària traslladen a Carles Campuzano la necessitat de transformar el sistema residencial actual per a persones amb una discapacitat per un model que posi l’accent en la vida independent, a la comunitat, amb els suports adequats   

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha visitat avui Support-Girona per conèixer de primera mà l’entitat i la pràctica que duu a terme en el suport jurídic i social de les persones amb discapacitat, en estreta aliança amb l’empresa pública Institut d’Assistència Sanitària (IAS), que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona, i entitats del territori.

Durant la reunió de treball, la direcció de Support-Girona, el seu patronat i la direcció de Salut Mental de l’IAS han traslladat al titular de Drets Socials els reptes del sistema per complir amb el marc legal internacional (Art. 19 de la CDPD*). La norma diu que s’ha de garantir que les persones amb discapacitat puguin decidir el seu lloc de residència, on i amb qui viure, amb les mateixes condicions que la resta de ciutadans. L’articulat també identifica la necessitat d’aquest col·lectiu de poder accedir a una varietat de serveis d’assistència domiciliària i a altres serveis de suport professional dins la comunitat, incloent-hi l’assistència personal que sigui necessària per facilitar la seva inclusió en la comunitat i evitar l’exclusió social. 

En aquest context, Support-Girona i l’IAS han exposat al conseller la necessitat d’avançar en la transformació del sistema residencial actual per a persones amb discapacitat per un model que faci possible la vida independent, a la comunitat, amb els suports adequats. En aquest sentit, han explicat com fa vint anys va ser possible, a comarques gironines, procedir al tancament de la llarga estada psiquiàtrica, i com, recentment, s’han posat en marxa experiències innovadores al territori, dirigides a la inclusió social de persones en risc greu d’exclusió. Entre d’altres accions, les iniciatives es concreten en projectes d’èxit, com l’Espai obert, un servei alternatiu als recursos existents dirigit a persones amb una discapacitat psicosocial, en situació extrema d’exclusió social, en què s’ofereix un suport de salut i social basat en el pacte i en la voluntat de les persones usuàries; i la Comissió d’habitatge, a través de la qual es fa possible que les persones puguin viure en la comunitat, amb l’estudi de possibles grups de convivència, i amb el suport adequat a les seves necessitats, d’acord amb el seu projecte de vida i preferències. Ambdues experiències han estat reconegudes internacionalment amb els premis Zero Project.

Support-Girona, que acompanya a més de 1.100 persones en l’actualitat, fa més de vuit anys que va iniciar la seva pràctica sota la nova mirada de drets humans dictada per la Convenció Internacional i al 2015 va assumir el primer suport per la via de l’assistència. L’objectiu que es va marcar ja en aquell moment va ser el d’oferir a les persones que atenia el suport a la presa i gestió de les seves decisions per ajudar-les a la seva inclusió social i vida independent en el sí de la comunitat. Just el 3 de setembre de 2021 va entrar el vigor la reforma de la llei de la capacitat jurídica, que a Catalunya (decret llei 19/2021) determina que l’assistència esdevé el mecanisme central de suport a les persones. Aquest nou escenari, el dels suports per a l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat, d’acord amb la Convenció Internacional de les Persones amb Discapacitat, exigeix la necessitat d’impulsar canvis profunds en els sistemes dels serveis sanitaris i socials de manera que aquests responguin a les necessitats individuals i reals de les persones a les quals es dirigeixen. Des d’aquesta perspectiva, el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, ha informat al conseller d’UNIC, un projecte en fase de desenvolupament final (finançat pel Fons Social Europeu), que té com a objectiu la transformació de l’actual sistema de finançament públic de l’atenció social de llarga durada a Europa, cap a models d’assignació pressupostària individualitzada que permetin el dret a escollir del ciutadà sobre com organitzar els suports que precisa. El projecte posa l’accent en la individualització dels suports i en la disponibilitat de serveis en l’entorn comunitari finançats públicament a partir d’un pressupost personal, en substitució de les actuals formes d’assignació pública de serveis que primen l'atenció residencial.

De total de les persones acompanyades per Support-Girona, un 46% són persones amb una discapacitat psicosocial (terminologia utilitzada per Nacions Unides per vincular les persones amb problemes de salut mental en el nou marc de drets humans), un 29% tenen una discapacitat intel·lectual i un 14% un deteriorament cognitiu. L’11% restant respon a perfils diversos. Avui dia, el 55% de les persones a qui es dona suport ja resideix a la comunitat. El 45% restant viu encara en un dispositiu residencial de caire assistencial.

*CDPD: Convenció Internacional de les Persones amb Discapacitat

El conseller de Drets Socials visita Support-Girona

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015