Support-Girona anuncia una prova pilot en l’aplicació dels “Pressupostos personals” a comarques gironines

L’entitat ha presentat avui els primers resultats i eines del “Projecte UNIC: cap a models d'atenció i suport de llarga durada centrats en la persona” en una jornada estatal organitzada per la fundació gironina

 

Avui, Support-Girona, organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, ha presentat en una jornada d’àmbit estatal, amb seu a l’entitat, els primers resultats i eines del “Projecte UNIC: cap a models d'atenció i suport de llarga durada centrats en la persona”UNIC és un projecte transnacional iniciat a l’any 2020, amb què es vol transformar els models de finançament públic de l’atenció social de llarga durada en formes d’assignació pressupostària individualitzada que permetin a la persona, amb dret rebre-la, escollir com organitzar els suports que precisa (on viure amb aquesta assignació, triar de qui vol rebre el suport, quin ha de ser aquest, etc.). El projecte, finançat pel Fons Social Europeu (Programa “EaSI” 2014-2020) amb uns dos milions d’euros, i desenvolupat per la Fundació Support-Girona, en col·laboració amb un conglomerat de socis europeus, ha tingut com objectiu desenvolupar, provar i validar eines innovadores que facilitin la implementació d’aquest nou model de finançament públic basat en els pressupostos personals, en substitució de les actuals formes d’assignació pública de serveis que prevalen l'atenció residencial.

El projecte UNIC, que s’ha treballat al llarg d’aquests tres anys, parteix de l’experiència desenvolupada a Flandes (Bèlgica), on els pressupostos personals són una realitat. Concretament, s’han desenvolupat tres eines específiques: una eina de monitorització de la qualitat, dissenyada per avaluar la qualitat de vida de les persones beneficiàries d’un pressupost personal mesurant l’impacte del pressupost personal en les seves vides, seguint els principis i criteris establerts a la Convenció de les Nacions Unides; una segona eina de prestació de serveis, dissenyada per ajudar els proveïdors de serveis a avaluar els serveis que presten i a treballar per o cap a la prestació de serveis centrats en la persona que compleixin els drets i els estàndards esmenats; i un tercer instrument de garantia de compliment, pensat per ajudar les autoritats públiques a millorar les actuals polítiques socials en matèria d’atenció i suports de llarga durada. A banda, el projecte també planteja accions encaminades a replicar i implementar el model pressupostos personals a Catalunya i Espanya, a través del desenvolupament del projecte «El meu pressupost personal: la meva vida independent».

Projecte pilot català, a comarques gironines 

El Pla d’acció i transferibilitat desenvolupats a través d’UNIC proposa posar en pràctica una primera prova pilot a comarques gironines: “El meu pressupost personal: la meva vida independent”. Es tracta de testar el model de pressupostos personals a Catalunya amb sis persones amb discapacitat o amb necessitats de suport que actualment viuen en recursos institucionals perquè puguin disposar del seu propi pressupost personal. Això es farà amb l’ajuda d'un gestor de cas o gestor de vida, que serà el responsable de configurar un ecosistema de suports que els permeti viure de manera independent i en comunitat.

La jornada d’avui, organitzada per Support-Girona amb més de cent assistents clau del món de la discapacitat i les entitats del sector social, ha comptat amb la intervenció de Frances Brown (Foto 1), professional escocesa vinculada al desenvolupament de la filosofia del suport autodirigit i els pressupostos personals a Escòcia. La cloenda de la jornada ha anat a càrrec del Secretari d’Afers Socials i Famílies, Lluís Torrens, acompanyat pel director de Support-Girona, Josep Maria Solé. Al seu torn, Torrens ha afirmat que els pressupostos personals "són el model cap a on s'ha d'avançar", i en la seva opinió "és un projecte bàsic i essencial que serà la pedra angular per a la transformació de la cartera de serveis socials".

Conferència final a Brussel·les aquest setembre

Del 12 al 14 de setembre es durà a terme, a Brussel·les, la reunió final del projecte. Durant aquestes dies s’ha previst una visita a l'entitat púbica de Flandes (VAPH), encarregada de gestionar i coordinar els pressupostos personals al país, en què Support-Girona anirà acompanyada de representats de la Generalitat de Catalunya per conèixer de primera mà el seu desplegament.

Support-Girona

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Té com a missió acompanyar a les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

L’entitat ha gestionat un total de 2.280 suports al llarg dels vint anys de la seva història i mai ha rebutjat cap cas per complex que hagi estat. És per això que l’entitat és la del seu àmbit amb més casos de tot Catalunya. Actualment acompanya un total de 1.122. Avui dia el 51% de persones a qui acompanya l’entitat viuen a la comunitat, i reben els suports necessaris perquè puguin fer-ho (41% a la resta de Catalunya). 

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona 
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347

 

Dos ponents en una taula informant

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015