Projectes
UNIC
Image
unic

Towards User-centred funding models for long term Care. 

Amb el suport financer del Programa Europeu per al Treball i la Innovació Social “EaSI” (2014-2020). Acord de subvenció VS/2020/0265.
 

El projecte UNIC té com a objectiu desenvolupar, provar i validar eines innovadores que facilitin la implementació de models de finançament innovadors basats en el concepte de Pressupostos Personals. El projecte UNIC oferirà eines a les autoritats públiques per abordar una reforma integral del sistemes de suport i atenció de llarga durada consolidant sistemes i models de finançament centrats en l’usuari. Les eines es provaran durant 12 mesos a Bèlgica per l’entitat VAPH (Flemish Agency for Persons with a Disability, l’agència flamenca per a les persones amb discapacitat) i seran ajustades i transferides als contextos d’Àustria, Catalunya, Finlàndia i República Txeca.

Objectius

 1. Cartografiar els models de finançament dels serveis de suport i atenció de llarga durada existents (amb especial atenció als sistemes de pressupostos personals) a tota la Unió Europea i identificar els elements facilitadors i les barreres per al seu desenvolupament.
 2. Desenvolupar guies i/o protocols ‘desafiament-resposta’ que responguin als reptes de disseny, implementació i avaluació d’un model de finançament d’atenció a la llarga centrat en l’usuari i basat en sistemes de pressupostos personals. Els reptes identificats a la convocatòria són:
 3. Accessibilitat i assequibilitat: finançament, provisió i ingressos personals;
 4. Sostenibilitat: cost, inversió i impacte en l’atenció informal;
 5. Ocupació i ocupabilitat: professionalització de la plantilla, desenvolupament de competències, contractació i retenció;
 6. Qualitat: atenció d’alta qualitat, integració de serveis, estàndards de qualitat-
 7. Desenvolupar un conjunt d’eines innovadores per donar suport al disseny, implementació i avaluació de sistemes o esquemes de pressupostos personals.
 8. Incrementar la capacitat dels diferents agents i actors clau i establir aliances intersectorials per al disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de sistemes de pressupostos personals cercant metodologies per integrar-los amb altres serveis basats en la comunitat.
 9. Desenvolupar un model de planificació, avaluació i validació basats en resultats per analitzar i mesurar l’impacte dels models o esquemes de pressupostos personals d’atenció a la llarga durada.
 10. Dissenyar un model transferible i escalable susceptible d’ampliació en vista de poder emprar fons i instruments financers de la UE (en particular, ESIF i EFSI). 

Resultats del Projecte UNIC

 • Marc i context
  • Informe de model de bones pràctiques sobre sistemes de pressupostos personals
  • Full de ruta de la guia i/o protocol desafiament-resposta
 • Eines UNIC
  • Instrument de monitorització de la qualitat
  • Instrument de prestació de serveis
  • Instrument de garantia de compliment normatiu
 • Pilotatge i avaluació
  • Pilotatge de les eines UNIC a Bèlgica
 • Transferibilitat
  • Guia de transferibilitat
  • Seminaris de transferibilitat a AT, CZ, ES i FI
  • Estudi UNIC de transferibilitat
 • Difusió i disseminació
  • Conferències nacionals i europees

Durada

UNIC durarà 36 mesos, des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2023.

Socis

Contacte

www.unicproject.eu 

Image
Support
Image
Logo dfi
Image
Logo lebenshilfe
Image
Logo TCFWR
Image
Logo EASPD
Image
Logo European ageing network
Image
Logo Service foundation
Image
Logo VAPH
Image
Logo ASS Social Care

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015