“Espai Girona Comunitats Inclusives per la Vida Independent”

Pas endavant en la què serà la “Declaració Girona Comunitats Inclusives per la Vida Independent”

Avui Support-Girona, en el marc del projecte Support Lab Vital per la Vida Independent a la comunitat, ha dut a terme un seminari amb la Universitat de Girona per compartir i avançar en la que serà  la “Declaració Girona Comunitats Inclusives per la Vida Independent”. Aquest document recull les inquietuds transmeses per les persones participants del projecte. La proposta de declaració transcendeix Support-Girona per incidir en l'entorn comunitari, que es vol més inclusiu per garantir, en general, els drets de les persones a participar-hi, i poder fer una vida independent en la mateixa comunitat, en particular. El seminari ha reunit més de 50 representants d’entitats de comarques gironines.

Un grup de persones, vinculades a la Universitat de Girona -Grup de Recerca d’Envelliment, Cultura i Salut, el Grup de Recerca de Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d’estratègies i productes turístics, així com la Xarxa Discapacitat i Drets-, la Taula de l’Accessibilitat de Girona,  entitats,  organismes i professionals i la Fundació Support-Girona, en el marc de les activitats realitzades a la comunitat, han vist la necessitat que els pobles i ciutats millorin les condicions comunitàries per la inclusió i la vida independent, un entorn comunitari accessible, acollidor i inclusiu. Aquestes condicions són imprescindibles per al ple exercici dels drets fonamentals de moltes persones, entre les quals hi són les persones amb discapacitat, les persones grans en situació de dependència o qualsevol altra persona amb necessitats de suport. 

Aquest compromís pot ser promogut a través d’acords formals dels ajuntaments i amb la implicació de les entitats que estan compromeses en una plena realització dels drets i les llibertats de tota la ciutadania, sense discriminacions ni exclusions de cap mena. El primer municipi serà Girona però la idea és traslladar la iniciativa a altres territoris i presentar la declaració a la Generalitat de Catalunya, pel seu capteniment i suport als ens locals en la promoció i realització del dret a viure de forma independent en comunitats més inclusives.

 

Sala amb gent asseguda escoltant un ponent

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015