e-YOUth "Transnational Projecte Meeting"
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Montauban

Del 8 al 10 de novembre, Support-Girona i les organitzacions associades al Projecte e-YOUth duran a terme diferents jornades de treball per avançar en els seu objectius: desenvolupar una metodologia d’intervenció intersectorial (salut, serveis socials, entorn social, famílies, serveis comunitaris, ONG...) i comunitària per a joves amb discapacitat basada en la Convenció. El projecte també s’enfoca a la qualificació i millora de les competències dels joves treballadors o joves professionals al sector. 

e-YOUth vol promoure la inclusió social dels joves amb discapacitat, en situacions de risc per la seva salut mental i emocional, amb necessitats de suport complexes i amb menys oportunitats per qualsevol causa, cercant el respecte dels seus drets.

Programa previst

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.