Projectes
e-YOUth
Image
e-youth

Projecte Eramus+ 2021-1-ES02-KA220-YOU-000028882. Empowering Youth Individuals with fewer opportunities towards citizenship 
 

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la fragilitat dels sistemes de salut i protecció social a tota la Unió Europea i ha propiciat l'aparició de nous perfils de població vulnerables que han vist deteriorada la seva salut mental i han patit les conseqüències d'un sistema que no ha aconseguit proporcionar un suport sanitari i social adequat, assequible i accessible, incloent-hi el suport preventiu, a l'entorn familiar o a la comunitat. 

Avui, els joves amb discapacitat psicosocial s'enfronten a un risc més gran d'estar subjectes a pràctiques que no compleixen la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, ja sigui per la manca de serveis basats en la comunitat, l'escassa consciència, habilitats i competències dels professionals dels serveis socials o de salut o la manca d’estratègies d’intervenció, sensibilització i divulgació dels seus drets. 
e-YOUth té com a objectiu desenvolupar una metodologia d’intervenció intersectorial (salut, serveis socials, entorn social, famílies, serveis comunitaris, ONG...) i comunitària per a joves amb discapacitat basada en la Convenció. El projecte també s’enfoca a la qualificació i millora de les competències dels joves treballadors o joves professionals al sector.

Objectius generals

  1. Promoure la inclusió social dels joves amb discapacitat, en situacions de risc per la seva salut mental i emocional, amb necessitats de suport complexes i amb menys oportunitats per qualsevol causa, cercant el respecte dels seus drets.
  2. Contribuir a la construcció de la identitat i la ciutadania de les persones en risc d’exclusió desenvolupant accions concretes per implementar el Pilar Europeu de drets socials.

Objectius específics

  1. Dissenyar i crear una metodologia d’intervenció coproduïda entre entitats sanitàries, de serveis socials i del tercer sector per al desenvolupament de serveis de base comunitària.
  2. Capacitar i millorar les competències dels professionals actuals al sector de la discapacitat mitjançant el mapeig de les seves competències actuals i el desenvolupament de paquets de capacitació basats en evidències i drets.
  3. Desenvolupar recursos per promoure el desenvolupament personal, l’autonomia i la resiliència de joves amb necessitats complexes i menys oportunitats.

e-YOUth és un projecte finançat amb fons europeus, liderat per Support-Girona, en què hi participen: Mental Health Europe (BE), EQUIP (DK), COCEMFE Sevilla (ES), UDAF 82 (FR), OZARA Maribor (SI).

Coneix els projectes i demana’ns informació. Compartim coneixement.

Image
Support
Image
Logo Equip
Image
Logo MHE
Image
Logo COCEMFE
Image
Logo Udaf
Image
Logo azara

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015