Jornada de treball del projecte internacional Decider App
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Support-Girona (C/Pierre Vilar 5)
Girona

Del 14 al 16 de març, Support-Girona acull la trobada de treball del projecte internacional Erasmus + Decider App, en què hi participaran professionals de Lituania, Gràcia, Polònia i Macedònia. Es tracta d'un curs de formació sobre les eines i metologia de treball desenvolupades en el projecte. L'objectiu principal és validar l'eficàcia d'aquestes eines perquè les persones amb una discapacitat puguin exercir el seu dret a prendre les seves decisions.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015