Reunió de treball i seguiment del projecte eYOUth
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Maribor (Eslovènia)

Del 4 al 7 de juliol de 2023, professionals de Support-Girona assisteixen a la reunió de treball i seguiment del projecte eYOUth. Els socis d'aquest projecte europeu, liderat per Support-Girona, presentaran les últimes novetats i progressos de la metodologia gamificada que estan desenvolupant, amb què es pretén identificar les necessitats dels joves amb necessitats complexes i facilitar l'elaboració de plans de treball. 

eYOUth té com a objectiu promoure la inclusió social dels joves amb discapacitat, en situacions de risc per la seva salut mental i emocional, amb necessitats de suport complexes i aquells joves amb menys oportunitats per qualsevol causa, cercant el respecte dels seus drets. Per aconseguir aquest objectiu, els socis del projecte desenvoluparan paquets de formació per millorar les competències dels professionals que treballen amb joves en qualsevol servei, així com dels que ho fan en serveis especialitzats de l'àmbit de la salut mental o la discapacitat perquè així acabin connectant amb aquest perfil de jove i poder vincular-lo de nou al serveis generals del seu entorn.

Saber més sobre el projecte eYOUth

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015