Qui som?
Història

Història

Support-Girona es constitueix com a Fundació Tutelar de les Comarques Gironines l’11 d’abril de l’any 2003, amb la finalitat principal de protegir les persones amb deteriorament cognitiu, discapacitat intel·lectual i malaltia mental a partir de l’exercici de suports tutelars.

Neix auspiciada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les Comarques Gironines, en el marc d'un projecte de desinstitucionalització que volia i ha aconseguit buidar l’hospital psiquiàtric, mitjançant l’atenció comunitària.

Atesos els canvis jurídics i organitzatius que van comportar en el camp de les tuteles, tant la publicació l’any 1998 del Codi de Família de Catalunya com l’impuls del Govern de la Generalitat a la creació d’un servei social de tutela, l’IAS va arribar a la convicció que el futur de l’activitat tutelar havia d’estar separada de la gestió dels recursos sanitaris.

Tenint en compte aquesta necessitat, quatre entitats amb trajectòries diferents, però amb un comú denominador, van decidir unir els seus esforços i crear la Fundació Tutelar:

  • L’Associació Gerión, dedicada a la tutela de persones grans a partir d’una estructura de voluntariat.
  • L’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques, dedicada a l’atenció dels familiars d’aquestes persones.
  • La Fundació Privada Drissa, dedicada a la inserció laboral i l’habitatge de persones amb un problema de salut mental
  • La Fundació Malalts Mentals de Catalunya, dedicada a la tutela de persones amb malaltia mental i aporta la seva experiència en aquesta matèria.

Des de la seva creació, la Fundació també ha assumit les funcions tutelars que exercia la Fundació Privada La Fageda, a la Garrotxa, la Fundació Tutelar del Gironès, entitat amb la qual es va fusionar l’any 2011 i la Fundació Fadesia, amb què es va fusionar a l’any 2022 (pendent de l’aprovació per part del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya).

La Fundació va contribuir l’any 2004 a la creació de l’Associació ENCAIX, de la qual és membre. ENCAIX agrupa les diferents fundacions que tutelen persones amb malaltia mental a Catalunya: Fundació Malalts Mentals de Catalunya; Fundació Germà Tomàs Canet; Fundació Nou Camí; Fundació Lar; Fundació Pere Mata; Fundació Lluís Artigas; Fundació Vella Terra; Fundació Salut i Comunitat; Fundació Intress; Fundació Vol i Fundació Via Clara.

El 2018 l’entitat adequa els seus estatuts al llenguatge i principis del nou paradigma de Nacions Unides descrit en la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, deixant enrere la perspectiva paternalista i restrictiva cap al suport a la presa de decisió i la capacitació, per afavorir el dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afecten.

Ha adaptat els seus estatuts amb canvi de denominació (de Fundació Tutelar de les Comarques Gironines a Support-Girona) i objectius concordants a la reforma legislativa 2021 (Pendent d’aprovació pel Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya).

Fins la reforma legislativa estatal i catalana sobre el suport a  la capacitat jurídica de 2021, l’activitat de l’entitat es basava en les anomenades “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya (tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet...), quan un jutge decidia encarregar, en els àmbits que considerés, el suport jurídic i social d’una persona. Així mateix, quan qui sol·licitava el suport era la pròpia persona (a través del mecanisme de l’assistència contemplada a l’article 226 del Codi Civil de Catalunya), o quan l’encarrega per la via del poder notarial, per al present o per a un futur (poder preventiu), segons contempla l’article 222.2 del Codi civil de Catalunya.

A partir del 3 de setembre 2021, l’entitat exerceix els suports seguint les prevencions de la reforma legislativa estatal i catalana 2021 cercant apropar-se als dictats de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. En aquesta data, entra en vigor la llei estatal 8/2021 per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica- i del decret llei català 19/2021 que regula de manera provisional els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que determina que l’Assistència s’esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.

Ben aviat veurà la llum la reforma global del Llibre segon del Codi civil de Catalunya, complementant el decret llei 19/2021, en mans actualment de la Comissió de Codificació del Departament de Justícia, amb la qual Support-Girona ha pogut col·laborar aportant la visió pràctica del suport a la capacitat jurídica.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.