Serveis
Innovació

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Treballa de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, serveis, professionals i persones del seu entorn. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades. Compta amb una plantilla de més de cent professionals, en què el 70% pertany a l’àrea social.

Fa anys que Support-Girona ha anat evolucionant a un sistema de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per prevenir abusos i influències indegudes, així com per al foment de l’autonomia i la plena inclusió social a la comunitat de la persona, per complexes que siguin les circumstàncies. Concretament va ser a l’any 2014, quan es redacta l’Observació General número 1 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, en què el Comitè encarregat precisa que l’art 12 (Igualtat davant la llei) no era interpretable i que s’havia d’aplicar, fins i tot en situacions de crisi, indicant que la persona tenia dret a equivocar-se i a no desitjar el suport i a que el suport es fonamentés en el respectes a la seva voluntat, desitjos i preferències.

L’any 2020, Support-Girona va iniciar un nou procés de reflexió estratègica 2021-2024 amb la voluntat de concentrar les energies i recursos per generar un major impacte en la societat i en el col·lectiu de persones a les quals ofereix suport. En aquest procés de reflexió, l’entitat es projecta com a un laboratori per a la innovació social al servei dels professionals i entitats que treballen amb i per a persones amb discapacitat.

L’Espai obert és un servei alternatiu als recursos existents per donar resposta a persones amb una discapacitat psicosocial i en situació greu d’exclusió social per diferents causes i situacions personals, a través d’un suport de salut i social basat en el pacte i en la voluntat de les persones usuàries del recurs. L’Espai obert, impulsat per Support-Girona i l’empresa pública Institut d’Assistència Sanitària (IAS), està dirigit a persones que poden tenir problemes de consum de tòxics afegits a un trastorn mental i de conducta, amb poc vincle a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. Les persones usuàries compleixen criteris d’exclusió social greu, i la totalitat de les accions desplegades estan pensades per reduir tant l’estigma com les barreres que s’interposen en la seva inclusió social i comunitària. La majoria són persones que no tenen un suport familiar o social ni recursos econòmics o si en tenen, són escassos (menys de 400 euros/mes), i es troben en una situació de sensellarisme o sensesostre.

La innovació radica en la metodologia d’intervenció. L’Espai obert és un equipament en què les persones susceptibles d’utilitzar-lo hi van voluntàriament i no hi ha cap norma que limiti el seu accés. Les normes bàsiques de funcionament són el respecte entre les persones usuàries i el respecte a les seves decisions per part dels professionals, que fan una intervenció directiva mínima.

El recurs, equipat amb cuina, sala d’estar i menjador, rentador, pati i diferents espais per a dutxes i higiene personal, tracta de garantir un entorn segur en què la persona vegi cobertes les seves necessitats bàsiques d’higiene i alimentació. A tall d’exemple, en sis mesos d’aquest any es cuinen una mitja de més de 3.700 àpats. Un cop assolida aquesta primera fase, l’objectiu del model d’intervenció és fomentar el desenvolupament d’habilitats personals vinculades al benestar personal, la socialització i la confiança en altres recursos de la xarxa de salut i social del territori.

L’Espai Obert, atès per professionals de Support-Girona i de l’IAS, està a disposició en horari de 8.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres, i en horari reduït també els caps de setmana. En aquest horari, les persones usuàries són convidades a prendre part de les rutines del centre: preparar els àpats, recollir, fer la bugada, tenir cura del jardí o d’organitzar l’espai. Els espais i moments de convivència s’adapten a l’afluència i perfil de les persones en un moment donat.

Del sensellarisme a un habitatge digne

En dos anys s’han beneficiat del servei més de cent persones, un 90% de les quals ha passat d’una situació de sensellerisme o sensesostre a viure en un habitatge digne. Entre els resultats de la metodologia d’intervenció es destaca haver aconseguit el seguiment de la medicació, la disminució dels ingressos involuntaris a les unitats de psiquiatria, l’adquisició d’hàbits saludables i la socialització de la persona. La mitjana d’assistència dels usuaris a l’equipament és d’un any.

L’objectiu final de l’Espai Obert és que a través de l’acompanyament les persones arribin a tenir la capacitat de desenvolupar-se autònomament sense la supervisió dels professionals.

L’Espai obert, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Dipsalut per a la seva posada en marxa (2020), va rebre a l’any 2021 el Premi a la Innovació de l’EASPD, (Associació Europea de Proveïdors de Serveis Socials a Persones amb Discapacitat), amb què es reconeixen les pràctiques europees innovadores per a la inclusió social de les persones amb discapacitat.

A comarques gironines, la llarga estada psiquiàtrica es va tancar a l’any 2004. A Catalunya el procés s’ha iniciat el 2022 i pren com a referència el model comunitari d’atenció a la salut mental de Girona. L’Espai obert és un dels recursos comunitaris alternatius model que s’aniran implementant a Catalunya en el procés de la reconversió progressiva dels recursos hospitalaris de llarga estada psiquiàtrica actuals.

Support-Girona ha creat a l’any 2021 l’espai Support Lab Vital per la vida independent i a la comunitat, amb el suport de la consultoria Alter Civites. Aquest espai treballa per:

 1. Reconèixer el valor primordial de les persones, de cada persona única i essencial en el nostre esdevenir col·lectiu. Consciència dels actius i potencials.
 2. Assolir entorns vitals i comunitaris més acollidors, accessibles i inclusius.
 3. Empoderar els professionals i les entitats de suport per a un millor acompanyament.
 4. Transformar els sistemes de serveis, en totes les seves dimensions (suports professionals, prestacions econòmiques, productes i tecnologies de suport, habitatge, etc.) per tal que responguin al dret a viure de forma independent a la comunitat.

L’enfoc consta d’una quàdruple perspectiva de millora de capacitats i respostes sobre:

 1. Les persones que volen realitzar un projecte de vida independent a la comunitat, comptant amb suports per a realitzar-lo.
 2. La transformació dels entorns vitals i comunitaris.
 3. L’apoderament dels professionals i les organitzacions.
 4. La millora en els sistemes de serveis i suports.

En definitiva, créixer en drets a través del propi empoderament, la millora dels serveis i suports i la transformació dels entorns vitals i comunitaris.

Support-Girona, amb una subvenció del programa a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF, ha posat en marxa el projecte “Envellir a casa”.

Objectius generals

 • Perllongar l'estada al domicili habitual de les persones majors de 65 anys.
 • Coordinar tots els recursos existents a la xarxa perquè la persona rebi una bona atenció al seu propi domicili.
 • Mantenir i potenciar les relacions socials amb el seu entorn més proper per evitar aïllament social.
 • Coordinacions amb altres entitats d'atenció gent gran per millorar l'acompanyament i combatre la soledat no desitjada.
 • Assessorament i acompanyament a familiars amb càrregues de persones majors 65 anys amb dependència.
 • Divulgació dels drets de les persones grans.

Objectius específics

 • Dotar i proveir de serveis i recursos d'atenció domiciliària per garantir una bona atenció a la llar.
 • Promoure la participació a realització activitats socialitzadores en el seu entorn més proper i conegut.
 • Participació en elaboració de protocols per evitar i/o detectar maltractament a la gent gran.
 • Xerrades a centres residencials, i recursos de la xarxa d'atenció de gent gran.
 • Xerrades individualitzades a familiars, professionals, etc.
 • Garantir l'atenció directa necessària dels diferents professionals; treballadors familiars, infermeria, etc.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.