Serveis
Innovació

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Treballa de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, serveis, professionals i persones del seu entorn. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades. Compta amb una plantilla de més de cent professionals, en què el 70% pertany a l’àrea social.

Fa anys que Support-Girona ha anat evolucionant a un sistema de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per prevenir abusos i influències indegudes, així com per al foment de l’autonomia i la plena inclusió social a la comunitat de la persona, per complexes que siguin les circumstàncies. Concretament va ser a l’any 2014, quan es redacta l’Observació General número 1 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, en què el Comitè encarregat precisa que l’art 12 (Igualtat davant la llei) no era interpretable i que s’havia d’aplicar, fins i tot en situacions de crisi, indicant que la persona tenia dret a equivocar-se i a no desitjar el suport i a que el suport es fonamentés en el respectes a la seva voluntat, desitjos i preferències.

L’any 2020, Support-Girona va iniciar un nou procés de reflexió estratègica 2021-2024 amb la voluntat de concentrar les energies i recursos per generar un major impacte en la societat i en el col·lectiu de persones a les quals ofereix suport. En aquest procés de reflexió, l’entitat es projecta com a un laboratori per a la innovació social al servei dels professionals i entitats que treballen amb i per a persones amb discapacitat.

 

L’Espai obert és un servei alternatiu als recursos existents per donar resposta a persones amb una discapacitat psicosocial i en situació greu d’exclusió social per diferents causes i situacions personals, a través d’un suport de salut i social basat en el pacte i en la voluntat de les persones usuàries del recurs. L’Espai obert, impulsat per Support-Girona i l’empresa pública Institut d’Assistència Sanitària (IAS), està dirigit a persones que poden tenir problemes de consum de tòxics afegits a un trastorn mental i de conducta, amb poc vincle a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. Les persones usuàries compleixen criteris d’exclusió social greu, i la totalitat de les accions desplegades estan pensades per reduir tant l’estigma com les barreres que s’interposen en la seva inclusió social i comunitària. La majoria són persones que no tenen un suport familiar o social ni recursos econòmics o si en tenen, són escassos (menys de 400 euros/mes), i es troben en una situació de sensellarisme o sensesostre.

La innovació radica en la metodologia d’intervenció. L’Espai obert és un equipament en què les persones susceptibles d’utilitzar-lo hi van voluntàriament i no hi ha cap norma que limiti el seu accés. Les normes bàsiques de funcionament són el respecte entre les persones usuàries i el respecte a les seves decisions per part dels professionals, que fan una intervenció directiva mínima.

El recurs, equipat amb cuina, sala d’estar i menjador, rentador, pati i diferents espais per a dutxes i higiene personal, tracta de garantir un entorn segur en què la persona vegi cobertes les seves necessitats bàsiques d’higiene i alimentació. A tall d’exemple, en sis mesos d’aquest any es cuinen una mitja de més de 3.700 àpats. Un cop assolida aquesta primera fase, l’objectiu del model d’intervenció és fomentar el desenvolupament d’habilitats personals vinculades al benestar personal, la socialització i la confiança en altres recursos de la xarxa de salut i social del territori.

L’Espai Obert, atès per professionals de Support-Girona i de l’IAS, està a disposició en horari de 8.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres, i en horari reduït també els caps de setmana. En aquest horari, les persones usuàries són convidades a prendre part de les rutines del centre: preparar els àpats, recollir, fer la bugada, tenir cura del jardí o d’organitzar l’espai. Els espais i moments de convivència s’adapten a l’afluència i perfil de les persones en un moment donat.

Del sensellarisme a un habitatge digne

En dos anys s’han beneficiat del servei més de cent persones, un 90% de les quals ha passat d’una situació de sensellerisme o sensesostre a viure en un habitatge digne. Entre els resultats de la metodologia d’intervenció es destaca haver aconseguit el seguiment de la medicació, la disminució dels ingressos involuntaris a les unitats de psiquiatria, l’adquisició d’hàbits saludables i la socialització de la persona. La mitjana d’assistència dels usuaris a l’equipament és d’un any.

L’objectiu final de l’Espai Obert és que a través de l’acompanyament les persones arribin a tenir la capacitat de desenvolupar-se autònomament sense la supervisió dels professionals.

L’Espai obert, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Dipsalut per a la seva posada en marxa (2020), va rebre a l’any 2021 el Premi a la Innovació de l’EASPD, (Associació Europea de Proveïdors de Serveis Socials a Persones amb Discapacitat), amb què es reconeixen les pràctiques europees innovadores per a la inclusió social de les persones amb discapacitat.

A comarques gironines, la llarga estada psiquiàtrica es va tancar a l’any 2004. A Catalunya el procés s’ha iniciat el 2022 i pren com a referència el model comunitari d’atenció a la salut mental de Girona. L’Espai obert és un dels recursos comunitaris alternatius model que s’aniran implementant a Catalunya en el procés de la reconversió progressiva dels recursos hospitalaris de llarga estada psiquiàtrica actuals.

Support-Girona ha creat a l’any 2021 l’espai Support Lab Vital per la vida independent i a la comunitat, amb el suport de la consultoria Alter Civites. Aquest espai treballa per:

 1. Reconèixer el valor primordial de les persones, de cada persona única i essencial en el nostre esdevenir col·lectiu. Consciència dels actius i potencials.
 2. Assolir entorns vitals i comunitaris més acollidors, accessibles i inclusius.
 3. Empoderar els professionals i les entitats de suport per a un millor acompanyament.
 4. Transformar els sistemes de serveis, en totes les seves dimensions (suports professionals, prestacions econòmiques, productes i tecnologies de suport, habitatge, etc.) per tal que responguin al dret a viure de forma independent a la comunitat.

L’enfoc consta d’una quàdruple perspectiva de millora de capacitats i respostes sobre:

 1. Les persones que volen realitzar un projecte de vida independent a la comunitat, comptant amb suports per a realitzar-lo.
 2. La transformació dels entorns vitals i comunitaris.
 3. L’apoderament dels professionals i les organitzacions.
 4. La millora en els sistemes de serveis i suports.

En definitiva, créixer en drets a través del propi empoderament, la millora dels serveis i suports i la transformació dels entorns vitals i comunitaris.

Descarrega't el Primer informe SUPPORT LAB VITAL 2022

Support-Girona, amb una subvenció del programa a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF, ha posat en marxa el projecte “Envellir a casa”.

Objectius generals

 • Perllongar l'estada al domicili habitual de les persones majors de 65 anys.
 • Coordinar tots els recursos existents a la xarxa perquè la persona rebi una bona atenció al seu propi domicili.
 • Mantenir i potenciar les relacions socials amb el seu entorn més proper per evitar aïllament social.
 • Coordinacions amb altres entitats d'atenció gent gran per millorar l'acompanyament i combatre la soledat no desitjada.
 • Assessorament i acompanyament a familiars amb càrregues de persones majors 65 anys amb dependència.
 • Divulgació dels drets de les persones grans.

Objectius específics

 • Dotar i proveir de serveis i recursos d'atenció domiciliària per garantir una bona atenció a la llar.
 • Promoure la participació a realització activitats socialitzadores en el seu entorn més proper i conegut.
 • Participació en elaboració de protocols per evitar i/o detectar maltractament a la gent gran.
 • Xerrades a centres residencials, i recursos de la xarxa d'atenció de gent gran.
 • Xerrades individualitzades a familiars, professionals, etc.
 • Garantir l'atenció directa necessària dels diferents professionals; treballadors familiars, infermeria, etc.

El club de futbol Support-Girona és una iniciativa impulsada per crear un espai terapèutic i de suport emocional, en què la persona amb una discapacitat esdevé el centre d’una xarxa coproduïda de suport. Les dinàmiques esportives són l’eix de l’acompanyament psicosocial i pedagògic. 

Sota el paraigües de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, Support-Girona defensa amb aquesta iniciativa la igualtat d'oportunitats i inclusió comunitària, eliminant les barreres socials i discriminatòries existents, i enfortint el seu equilibri psicològic i independència, a més de fomentar així els objectius de desenvolupament sostenible i hàbits de vida saludables. 

La idea, que es va materialitzar a l’any 2021 i que amb el temps ha esdevingut un èxit, era que l’equip participés en una lliga de persones amb discapacitat intel·lectual que s'organitza a les comarques Gironines, amb la voluntat de promoure els valors de l'esport i la seva essència terapèutica per millorar la qualitat de vida de les persones de l’equip.

Objectius generals

 1. Promoure la inclusió social de persones amb discapacitat i/o malaltia mental co-planificant activitats esportives i terapèutiques

 2. Crear una xarxa de suport social basada en l’enfortiment d’habilitats de gestió emocional i afrontament de conflictes 

 3. Fomentar el benestar personal, promovent un estil de vida saludable d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Objectius específics

 1. Organitzar i co-desenvolupar activitats esportives adreçades a persones especialment vulnerables

 2. Reforçar hàbits saludables fomentant el consum de fruita i promovent les dutxes després de la pràctica de l’esport 

 3. Incrementar les competències relacionals de les persones acompanyades a través dels entrenaments, de l’espai terapèutic i de la participació en la lliga 

 4. Sensibilitzar l’entorn sobre els drets de les persones amb discapacitat i reduir l’estigma social que afecta als seus drets i a llur autoestima 

 5. Fer ús de serveis comunitaris per fer activitats esportives-terapèutiques.

Com ho fem?

 

L’activitat es desenvolupa al Pavelló de Santa Eugènia de Girona. Cada dimecres de 16 a 17.30h es fan els entrenaments i el guiatge de les dinàmiques grupals de suport psicològic. Els partits es disputen els diumenges en diferents poblacions de la demarcació de Girona (Olot, Ripoll, Banyoles, Figueres). L’equip també fa activitats arreu de Catalunya. 

Els entrenaments setmanals ajuden a les persones en les seves habilitats tàctiques i a prendre decisions en situacions complexes.  El mètode de la co-creació implica programar els entrenaments amb el guiatge dels participants. En les dinàmiques terapèutiques i de suport que s’hi fan, els participants expressen necessitats i conflictes. Aquests espais semi-estructurats permeten crear un grup de suport entre iguals i professionals. L’esport és el vehicle per ensenyar com gestionar conflictes i emocions.

 • Partits de simulació realitzats amb els professionals de suport, que permeten el modelatge pedagògic i el reforçament de vincles. 

 • Participació en els partits de la “Millor Lliga del Món”. 

 • Participació al MIC Integra, prestigiós torneig de futbol 7.

 • Participació als Jocs Emporion, iniciativa de la Diputació de Girona, on les entitats s’agrupen per practicar diversos esports. 

 • Viatges  per preparar la temporada i gaudir d’activitats d’oci i lleure. 


El club de futbol està constituït per un grup de persones molt heterogeni, amb diferents necessitats de suport. Algunes d’elles tenen una discapacitat psicosocial, i d’altres, conviuen amb una discapacitat intel·lectual de diferents graus. Això permet enriquir les dinàmiques esportives-terapèutiques compartint habilitats i coneixements directament extrets de les experiències personals. 

Pel que fa a l’edat, el club de futbol permet un intercanvi intergeneracional de coneixements i valors. La persona més jove té només 18 anys i la més gran 55; fet que constata l’establiment de vincles socials basats en el suport recíproc sense barreres.

Un munt d’èxits!

 • Durant 2 anys, 30 persones han creat aquest espai esportiu-terapèutic. Les seves intervencions han estat constants. I aquesta constància reflecteix els beneficis (inquantificables) psicològics i físics que han obtingut. 

 • Les trobades organitzades han permès crear vincles entre els integrants del club i llurs famílies. Podem quantificar que més de 60 pares, mares i germans han trobat el suport social que precisen per fer front a les dificultats diàries. 

 • Les persones ateses i llurs famílies han construït vincles ferms amb els professionals de Support-Girona i amb persones ateses i professionals d’altres entitats. 

 • Premi Valors en Acció, gràcies als valors positius demostrats en la primera temporada. 

 • Campions de la lliga 2021/2022!

 • Els integrants de l’equip (un 90%) compten, arran de la participació en l’espai esportiu-terapèutic, d’una xarxa social més rica i de lligams comunitaris forts. Això ha permès que paradoxalment guanyin autonomia. Tenen el suport emocional necessari per prendre decisions i viure els errors com a oportunitat de creixement. 

 • Els professionals han detectat que els integrants, llur vida girava al voltant dels tòxics, han reduït el consum. Han desenvolupat consciència que els han empès a començar un tractament de deshabituació. 

 • Els integrants (80%) són més conscients dels seus drets a l’oci i cultura. La seva autoestima ha augmentat i han après com resoldre els problemes. 

 •  Els integrants han demostrat a llur entorn que són capaços de responsabilitzar-se dels seus actes, d’aprendre habilitats i de convertir-se en figures referents en l’esport.

 • Alguns jugadors del club han estat seleccionats per formar part de l’equip FC Girona Genuine, que disputa la lliga professional a nivell estatal. 

Indicadors quantitatius i qualitatius 

 • Mesurem l’índex d’assistència a activitats esportives-terapèutiques. 

 • Comparem les persones que volen ser integrants amb les que decideixen abandonar el club. Fem: nº d’altes-nº de baixes/total de membres X 100 per conèixer el creixement.

 • Donada la vulnerabilitat i dificultats dels membres, la participació i consolidació és més elevat del què prevèiem. El 80% participa en les activitats. El 90 % es mantenen en el club. 

 • Analitzem experiències factorialment. 

Repte 1: Promoció de la inclusió social de les persones amb discapacitat i de llurs drets humans. 

a) Implicar a les persones vulnerables en la co-creació d’activitats esportives i terapèutiques els ha permès crear lligams amb llurs iguals, amb professionals de Support-Girona i d’altres entitats i amb la comunitat. 

b) L’entorn social ha estat testimoni de les seves habilitats i talents. Aquestes han estat capaces de plantejar objectius i reptes, prendre decisions i convertir-se en esportistes i figures de suport. 

Repte 2: Augment de l’autoestima, de l’autonomia i de la resiliència. 

a) Les persones amb discapacitat han après a afrontar problemes i a prendre decisions, donant suport als seus iguals. 

b) Exercir els seus drets a l’esport i a l’oci ha enfortit la seva autoestima.

Un projecte col·laboratiu

La participació en la lliga i altres competicions ha permès crear una xarxa social on el centre són les persones ateses. S’han creat vies de col·laboració entre fundacions i famílies, el que ha generat metodologies de treball en xarxa eficients, escalables i replicables. 

El treball en xarxa ha millorat la comunicació entre serveis, famílies i persones acompanyades. Fet que ha facilitat el seguiment i l’atenció donada als col·lectius vulnerables. Ha possibilitat dirigir eficaçment els recursos assistencials i terapèutics per prevenir i reaccionar davant de daltabaixos psicològics i conflictes socials. Els serveis han emprat un model d’atenció holístic que ha promogut l’autonomia, la inclusió social i l’exercici de drets de les persones. 

El treball en xarxa entre entitats d’habitatge, de suport a la presa de decisions, d’atenció psicològica i d’inserció sociolaboral han promogut la creació de plans de treball integrals i la promoció de la qualitat de vida de les persones ateses. 

Pressupost

Fins al moment, Support-Girona financia la major part del projecte i hi destina una part de l’ajut de Fundació La Caixa a l’entitat per activitats generals de cultura, oci i lleure. El pressupost inclou despeses del Consell Esportiu del Gironès, els equipaments, despeses de les estades, desplaçaments  i les retribucions de les persones que porten a terme el projecte.

Un projecte de futur

La sostenibilitat futura de la iniciativa es projecta sobre:

a) Tallers pedagògics per formar als integrants com a mentors dels nous membres del club, promovent llur integració psicosocial. 

b) Creació, en la fundació, d’un coordinador d’activitats esportives-terapèutiques, amb ajut de professionals que supleixin les possibles baixes.

c) Jornada de portes obertes per donar a conèixer el projecte i animar a la comunitat a participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015