Sabrina Ferraina, policy officer de l'EASPD, es reuneix amb la Fundació Tutelar a Girona

Sabrina Ferraina, policy officer de l'EASPD, ha estat convidada per la Fundació Tutelar per informar-la del treball que s'està realitzant per adaptar les pràctiques de l'entitat al mandat de la Convenció de la ONU en relació als drets de les persones amb discapacitat i com es treballa al territori. Sabrina Ferraina es dedica a l’anàlisi de les polítiques públiques del Consell d’Europa, amb una visió crítica i proactiva. Persona de gran solvència professional ha estat, entre d'altres, autora principal del document "Joint Declaration: Developing the Support Services of Tomorrow", on es proposa un nou model de relació entre les entitats proveïdores de serveis i les persones que s'atenen, basat en els principis de la convenció. Durant la seva visita a Girona, Ferraina ha estat reunida amb l'equip directiu de la Fundació Tutelar, i ha tingut ocasió de parlar personalment amb persones respecte les quals la fundació exerceix càrrecs tutelars i que viuen de forma independent, amb suports de diversa mena. També s'ha dut a terme una visita informativa al Centre de Salut Mental d'Adults del Gironès i Pla de l'Estany, durant la qual diferents professionals de l'Institut d'Assistència Sanitària han explicat el model atenció comunitària en salut mental que es treballa al territori, exponent i referent a Europa. Podeu descarregar-vos el document de referència: Joint Declaration: Developing the Support Services of Tomorrow Peu de foto de la imatge de notícia: un moment de la trobada personal de Ferraina amb persones usuàries de la fundació, acompanyats per part de l'equip directiu de la Fundació Tutelar i professionals de l'entitat.
Sabrina Ferraina, policy officer de l'EASPD, es reuneix amb la Fundació Tutelar a Girona

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.