Malta tria Support-Girona per avançar en un model d’atenció a la discapacitat basat en la vida independent

L’agència pública del Govern maltès ha iniciat un programa d’estades a l’entitat gironina per conèixer de primera mà el treball de suport que ofereix 

Support-Girona serà la seu de diferents estades de trenta professionals de l’agència pública del Govern de Malta (Aġenzija Sapport), organisme dedicat a l’atenció de les persones amb discapacitat del país. El programa, que va començar la setmana passada amb una primera visita d’estudi, està centrat a conèixer com Support-Girona treballa la intervenció social de les persones que acompanya, concretament el suport social i en la presa de decisions per a una vida independent. En aquesta primera visita d’estudi han estat quatre els professionals maltesos (tres treballadores socials i una terapeuta ocupacional) que han conegut de primera mà i sobre el terreny la filosofia de l’entitat gironina i altres experiències del territori. El programa, que continuarà fins a finals d’any amb cinc estades més, ha inclòs el contacte directe amb persones amb discapacitat, que els han explicat com viuen i quins suports reben per poder-ho fer de manera independent a la comunitat. També han visitat els equips i les instal·lacions de la Fundació Ramon Noguera, en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, i de l’Institut d’Assistència Sanitària, en el camp de la salut mental. Així mateix, Support-Girona ha propiciat una visita amb el Govern català (foto 1), en què la directora del Pacte Nacional per la Salut Mental, Magda Casamitjana, ha informat l’Aġenzija Sapport de l’estratègia de la Generalitat, i de com aquesta s’està treballant de manera alineada amb les recomanacions d’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb l’impuls a Catalunya de l’eina “Quality Rights”, instrument de qualitat i drets de l’OMS, dissenyat per avaluar i millorar la qualitat i els drets humans en els centres i serveis de salut mental i de suport social. Els professionals maltesos també s’han reunit amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

La cap de l’agència maltesa, Maria Theresa Aquilina, que ha acompanyat als professionals del seu país, ha destacat d’aquesta primera estada la motivació dels equips de Support-Girona en la seva acció amb les persones que acompanyen, i la innovació en la creació d’espais que ofereix la comunitat per promoure una vida independent. 

Què és el suport a la presa de decisions?

El suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a què persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es comuniquen i es porten a la pràctica. Els mecanismes de suport a la presa de decisions proporcionen suport en aspectes concrets de la vida d’una persona o a nivell global, i s’articulen de manera flexible i es basen en la voluntat i preferències de la persona, respectant així la seva capacitat jurídica.

Support-Girona fa anys que ha anat evolucionant a un sistema de suport a la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per a l’exercici de la capacitat jurídica i el foment de l’autonomia i la plena inclusió social a la comunitat. L’entitat encara les seves pràctiques al reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afecten, amb respecte a la voluntat i les preferències de la persona, d’acord amb els criteris que estableix la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD). 

I-Decide, els primers manuals per al suport a la presa de decisions 

Support-Girona va impulsar a l’any 2017 el projecte europeu I-Decide, amb què ha creat la primera  metodologia i materials de suport a l’abast dels professionals per tal que les persones que atenen puguin prendre les seves pròpies decisions en els àmbits de la salut, el consum i les finances personals. Més de 500 professionals de Catalunya i d’Espanya ja s’han format en la metodologia proposada per Support-Girona. 

Impuls a Quality Rights©

Aquest any 2022, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) s’ha dirigit a Support-Girona per a la formalització d’una aliança que conduirà al desplegament de “Quality Rights” a Catalunya. Es tracta d’un instrument de qualitat i drets de l’OMS, dissenyat per avaluar i millorar la qualitat i els drets humans en els centres i serveis de salut mental i de suport social. 

La iniciativa posa a disposició manuals i guies, i també un programa de formació en línia, dissenyats per transformar actituds i pràctiques en salut mental, amb el propòsit de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món. Aquesta aliança s'emmarca en el compromís amb el Pacte Nacional per la Salut Mental, liderat pel Departament de la Presidència. La formació s'organitza en catorze mòduls, amb l'objectiu que els diferents països puguin traslladar a la pràctica les normes internacionals en matèria de drets humans i exerceixin una influència en les polítiques públiques, desenvolupant les aptituds i els coneixements necessaris per implantar abordatges centrats en la persona i basats en la recuperació. Els destinataris són tant els proveïdors de serveis com la pròpia administració pública i serveis governamentals (educació, justícia, salut, drets socials, etc.). 

“Quality Rights” ja s’ha concretat en una plataforma pública a la pàgina web de Support-Girona, en catalàcastellà, per a tota la comunitat catalana i hispanoparlant.

Support-Girona

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Té com a missió acompanyar a les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

L’entitat ha gestionat un total de 2.280 suports al llarg dels vint anys de la seva història i mai ha rebutjat cap cas per complex que hagi estat. És per això que l’entitat és la del seu àmbit amb més casos de tot Catalunya. Amb data d’avui acompanya 1.122 persones. El 51% de persones a qui acompanya l’entitat viuen a la comunitat, i reben els suports necessaris perquè puguin fer-ho (41% a la resta de Catalunya). 

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona 
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347

 

Fotografia de la comitiva de l'agència pública maltesa amb la directora del Pla Nacional per la Salut Mental, el director de Support-Girona i equip

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015