En xarxa
Al territori

En xarxa al territori

Per complir les funcions de suport i per la vocació d’oferir un suport global a les persones acompanyades, l’activitat de Support-Girona porta implícita la col·laboració amb organismes públics i privats que gestionen serveis socials (bàsics i especialitzats), serveis de salut, serveis d’integració laboral, de desenvolupament comunitari i d’activitat cívica, entre d’altres, així com amb els jutjats, la fiscalia, els cossos de seguretat, les administracions locals i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. La Fundació és conscient que només un treball en xarxa permet un veritable suport.

És freqüent que moltes entitats de serveis socials incloguin Support-Girona en els corresponents òrgans de participació com a entitat de suport de moltes de les seves persones usuàries. Així, la Fundació forma part dels consells assessors de la Residència Robert Pallí i del Centre Ocupacional i Especial de Treball El Puig (COIET), de Banyoles, i d’òrgans directius de la Fundació VIMAR i de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).

Support-Girona també és membre de la Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Girona i de la Comissió Tècnica i Operativa de la Regió Sanitària de Girona per a la valoració de casos dels Equips Guia d’atenció intensiva a la complexitat dirigit a joves i adolescents creats d’acord amb el Programa d’Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat del Departament de Salut (PAICSAMAEC).

Support-Girona forma part de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de la Xarxa d’habitatges d’inserció de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Support-Girona és membre actiu de les organitzacions següents:

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015