Qui som?
Missió, Visió i Valors

Missió, Visió i Valors

Missió

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb qualsevol tipus de discapacitat i edat, amb les quals tingui un vincle legal, promovent la inclusió social i els Drets Humans.

Té com a missió acompanyar les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d'envelliment, entre d'altres) per a contribuir a la seva inclusió i l'exercici dels seus drets. A través de l'aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat i alineats amb els Objectius pel Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

Visió

Support-Girona vol:

 • Romandre a disposició de donar suport a qualsevol persona amb discapacitat i edat que ho necessiti, transformant el model d’atenció a les persones respectant la seva autonomia.
 • Contribuir a generar debat entorn les polítiques socials que les afectin, tot cercant models, alternatives i recursos a nivell mundial que incrementin l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
 • Augmentar el coneixement professional creant aliances estratègiques i incrementant el treball en xarxa.
 • Contribuir a donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, tot estructurant la seva acció i projectes i orientant-los a un impacte social i mediambiental palpable i mesurable.

Valors

Per poder realitzar la nostra feina i mantenir el compromís amb la societat, a Support-Girona:

 • mantenim el compromís amb el model social de la discapacitat i treball en xarxa i transversal,
 • treballem des de l’atenció centrada i dirigida en la persona,
 • volent ser un servei pròxim,
  • propositiu,
  • persistent,
  • individualitzat,
  • global i flexible,
  • dirigit per la persona,
  • amb mirada de gènere,
  • orientat a la inclusió comunitària,
  • amb confidencialitat i transparència.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.