"La incapacitació com a mesura protectora"

L'últim número de la revista "Sobre Ruedas", editada per la Fundació Institut Guttmann, publica un article del director de la Fundació Tutelar de les Comarques Girona, Josep Maria Solé, a on informa àmpliament dels canvis ens el sistema de protecció de les persones que, per causa d'una malaltia o discapacitat, poden tenir dificultats per adoptar vàlidament decisions en tots o alguns aspectes de la seva vida. Aquest sistema que "tenim tan assimilat en el nostre ordenament jurídic i en la nostra cultura social, ja hauria d'estar abolit i substituït per altres formes de suport" expressa el director de la Fundació argumentant els motius. "Si més no, això és el que es desprèn de l'informe emès el passat 11 d'abril de 2014 pel Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, analitzant l'article 12 de la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat." Pel seu interès us convidem a llegir-lo. Article "La incapacitación como medida protectora", per Josep Maria Solé Revista "Sobre Ruedas", abril de 2015. Pàgines 10 i 11.
"La incapacitació com a mesura protectora"

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015