"La incapacitació com a mesura protectora"

L'últim número de la revista "Sobre Ruedas", editada per la Fundació Institut Guttmann, publica un article del director de la Fundació Tutelar de les Comarques Girona, Josep Maria Solé, a on informa àmpliament dels canvis ens el sistema de protecció de les persones que, per causa d'una malaltia o discapacitat, poden tenir dificultats per adoptar vàlidament decisions en tots o alguns aspectes de la seva vida. Aquest sistema que "tenim tan assimilat en el nostre ordenament jurídic i en la nostra cultura social, ja hauria d'estar abolit i substituït per altres formes de suport" expressa el director de la Fundació argumentant els motius. "Si més no, això és el que es desprèn de l'informe emès el passat 11 d'abril de 2014 pel Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, analitzant l'article 12 de la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat." Pel seu interès us convidem a llegir-lo. Article "La incapacitación como medida protectora", per Josep Maria Solé Revista "Sobre Ruedas", abril de 2015. Pàgines 10 i 11.
"La incapacitació com a mesura protectora"

Participa en la contratación en prácticas de personas jóvenes beneficiarias del programa de Garantía Juvenil en Catalunya, según la Orden TSF/115/2018, de 12 de julio.

Programa financiado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo con una cofinanciación del 91,89 %

 

Registro de Fundaciones 1817. Registro del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registro de Grupos de Interés de la Administración de la Generalitat y del Sector Público. Número de indicador 315.

Registro municipal de entidades (Ayuntamiento de Girona) con el número EH3234.

Censo de Entidades de Voluntariado de Catalunya 001907-000.