"La incapacitació com a mesura protectora"

L'últim número de la revista "Sobre Ruedas", editada per la Fundació Institut Guttmann, publica un article del director de la Fundació Tutelar de les Comarques Girona, Josep Maria Solé, a on informa àmpliament dels canvis ens el sistema de protecció de les persones que, per causa d'una malaltia o discapacitat, poden tenir dificultats per adoptar vàlidament decisions en tots o alguns aspectes de la seva vida. Aquest sistema que "tenim tan assimilat en el nostre ordenament jurídic i en la nostra cultura social, ja hauria d'estar abolit i substituït per altres formes de suport" expressa el director de la Fundació argumentant els motius. "Si més no, això és el que es desprèn de l'informe emès el passat 11 d'abril de 2014 pel Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, analitzant l'article 12 de la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat." Pel seu interès us convidem a llegir-lo. Article "La incapacitación como medida protectora", per Josep Maria Solé Revista "Sobre Ruedas", abril de 2015. Pàgines 10 i 11.
"La incapacitació com a mesura protectora"

It takes part in the recruitment of young people benefiting from the Youth Guarantee Programme in Catalonia, in accordance with Order TSF/115/2018 of 12 July.

The programme is financed by the Youth Employment initiative and the European Social Fund, with a co-financing of 91.89%.

 

Foundations Register 1817. Register Department of Work, Social Affairs, and Families of the Government of Catalonia S05710.

Support-Girona is registered in the Register of Interest Groups of the Catalan Government Administration and the Public Sector. Identification number 315.

Municipal Register of Entities (Girona City Council) with number EH3234.

Census of Voluntary Entities of Catalonia 001907-000.