Primer "webinar" per explicar als nostres homòlegs europeus com treballem

En el marc del projecte D-lot hem estat convidats a impartir una conferència per internet sobre la capacitat jurídica i els canvis en la provisió de serveis de tutela per aproximar-la als principis i mandats de la Convenció i del seu article 12. El projecte està gestionat per l'EASPD.

The Disability Leaders of Tomorrow (D-Lot) ha estat desenvolupat per donar suport als professionals del sector de la prestació de serveis en la promoció i la coordinació d'un canvi real i sostenible en la prestació de serveis en els països de l'Europa de la CEE. Coordinat per l'Associació Europea de Proveïdors de serveis per a les persones amb discapacitat (EASPD), el projecte s'implementa en 15 països. Compta amb el suport de la Fundación Stavros Niarchos.

 
Primer "webinar" per explicar als nostres homòlegs europeus com treballem

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015