Primer "webinar" per explicar als nostres homòlegs europeus com treballem

En el marc del projecte D-lot hem estat convidats a impartir una conferència per internet sobre la capacitat jurídica i els canvis en la provisió de serveis de tutela per aproximar-la als principis i mandats de la Convenció i del seu article 12. El projecte està gestionat per l'EASPD.

The Disability Leaders of Tomorrow (D-Lot) ha estat desenvolupat per donar suport als professionals del sector de la prestació de serveis en la promoció i la coordinació d'un canvi real i sostenible en la prestació de serveis en els països de l'Europa de la CEE. Coordinat per l'Associació Europea de Proveïdors de serveis per a les persones amb discapacitat (EASPD), el projecte s'implementa en 15 països. Compta amb el suport de la Fundación Stavros Niarchos.

 
Primer "webinar" per explicar als nostres homòlegs europeus com treballem

Participa en la contratación en prácticas de personas jóvenes beneficiarias del programa de Garantía Juvenil en Catalunya, según la Orden TSF/115/2018, de 12 de julio.

Programa financiado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo con una cofinanciación del 91,89 %

 

Registro de Fundaciones 1817. Registro del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registro de Grupos de Interés de la Administración de la Generalitat y del Sector Público. Número de indicador 315.

Registro municipal de entidades (Ayuntamiento de Girona) con el número EH3234.

Censo de Entidades de Voluntariado de Catalunya 001907-000.