Primer "webinar" per explicar als nostres homòlegs europeus com treballem

En el marc del projecte D-lot hem estat convidats a impartir una conferència per internet sobre la capacitat jurídica i els canvis en la provisió de serveis de tutela per aproximar-la als principis i mandats de la Convenció i del seu article 12. El projecte està gestionat per l'EASPD.

The Disability Leaders of Tomorrow (D-Lot) ha estat desenvolupat per donar suport als professionals del sector de la prestació de serveis en la promoció i la coordinació d'un canvi real i sostenible en la prestació de serveis en els països de l'Europa de la CEE. Coordinat per l'Associació Europea de Proveïdors de serveis per a les persones amb discapacitat (EASPD), el projecte s'implementa en 15 països. Compta amb el suport de la Fundación Stavros Niarchos.

 
Primer "webinar" per explicar als nostres homòlegs europeus com treballem

It takes part in the recruitment of young people benefiting from the Youth Guarantee Programme in Catalonia, in accordance with Order TSF/115/2018 of 12 July.

The programme is financed by the Youth Employment initiative and the European Social Fund, with a co-financing of 91.89%.

 

Foundations Register 1817. Register Department of Work, Social Affairs, and Families of the Government of Catalonia S05710.

Support-Girona is registered in the Register of Interest Groups of the Catalan Government Administration and the Public Sector. Identification number 315.

Municipal Register of Entities (Girona City Council) with number EH3234.

Census of Voluntary Entities of Catalonia 001907-000.