En xarxa
Aliances internacionals

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 20.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. Des del juny de 2018, Support-Girona és membre del Consell d’Administració de l’EASPD i presideix, des del 16 d’octubre, el Member Forum de Vida Inclusiva a través de la figura del director de la Fundació, Josep Maria Solé.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.