En xarxa
Aliances internacionals

UDAF de França

Support-Girona treballa conjuntament amb les UDAF de França, concretament de la regió d’Occitània, sobre els sistemes jurídics i socials del suport i l'atenció comunitària a les persones amb discapacitat. Es comparteixen les pràctiques d’adaptació a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l’acompanyament en la presa de decisions i la integració a la comunitat.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.