En Xarxa
Aliances internacionals

IGN, International Guardianship Network

IGN, International Guardianship Network, organització no governamental i sense ànim de lucre destinada a proporcionar suport i informació, a crear xarxes entre proveïdors de suport, tribunals i autoritats públiques de tot el món, i a posar en pràctica els processos de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015