Qui som?
ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible de Support-Girona

Support-Girona es compromet amb la millora del món mitjançant una planificació d’objectius de desenvolupament sostenible encarada a #NoDeixarNingúEnrere. Universalitat, interconnexió, inclusió i cooperació s’esdevenen peces clau per transformar el món, des de l’exercici del suport a les persones que acompanyem. Conscients de la importància de contribuir a la millora del món en la línia dels objectius fixats per Nacions Unides en l’Agenda 2030 i l’Informe del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya, ens comprometem a una gestió més sostenible de l’entitat i també a una altra mirada en l’acompliment de les finalitats fundacionals. Per això volem contribuir als 17 objectius de Nacions Unides atribuint protagonisme als 10 objectius encarats a conservar i millorar la qualitat de vida de les persones que acompanyem mitjançant un tipus de suport més inclusiu i adaptat a les necessitats i a la voluntat de la persona.

Partim de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) ratificada per part de l’Estat Espanyol el 2008, tot cercant promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals així com promocionar el respecte a la dignitat inherent. La planificació té en compte dades de l’informe de Nacions Unides sobre la Discapacitat i Desenvolupament 2018 així com les extretes de l’activitat de l’entitat.

Catalunya 2030

Support-Girona és membre de l’Aliança Catalunya 2030, formada per les organitzacions que, havent signat l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aporten compromisos concrets per a la localització dels ODS. El 2022, l'entitat ha participat en les dinàmiques de l'Aliança per a la proposta dels 10 reptes 2023, Catalunya 2030.

 

Els 10 ODS preferents de Support-Girona

  • 1. Fi de la pobresa
  • 2. Fam Zero
  • 3. Salut i benestar
  • 4. Educació de qualitat
  • 5. Igualtat de gènere
  • 8. Treball digne i creixement econòmic
  • 10. Reducció de les desigualtats
  • 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  • Pau, Justícia i institucions sòlides
  • 17. Aliança pels objectius
 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.