En xarxa
Internacional

En xarxa internacional

L’activitat internacional Support-Girona es configura com un dels eixos mitjançant els quals l’entitat actualitza, canalitza i transfereix de manera bidireccional el coneixement, pràctiques i avenços en matèria de Drets Humans, polítiques socials o intervenció social amb institucions d’arreu del món, amb la voluntat de millorar l’aplicació de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides.

Organitzacions amb què Support-Girona col·labora:

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.