Girona, territori pilot del programa “Activa’t per la salut mental”

Es posa en marxa el projecte “Activa’t per la salut mental” a Catalunya, un programa que consisteix en el desplegament d’un circuit estructurat d’espais i serveis dirigits a persones amb trastorn mental greu, les seves famílies o cuidadors. L’objectiu és orientar, informar i formar a aquestes persones perquè puguin desenvolupar-se millor dins dels recursos existents d’atenció a aquest col·lectiu, entre els quals s'hi ubica la nostra fundació, i millorar el maneig i cura de la malaltia des del coneixement. La voluntat és que les persones afectades, malalts i cuidadors, siguin individus actius en la gestió de la malaltia i de la seva rehabilitació, amb una participació compartida en la presa de decisions, per incrementar així el benestar general de cada situació personal i familiar. El programa està impulsat pel Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) i compta amb el suport del Departament de Benestar Social i Família. El projecte s’implantarà a mode de prova pilot per al període 2015-2017. “Activa’t per la salut mental” a Girona A Girona, territori seleccionat, el programa es treballarà coordinadament entre la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques. De fet, ja s’ha creat un espai anomenat “Situa’t”, ubicat a l’Hotel d’Entitats de la ciutat, seu de l’associació de familiars. Aquest espai és un lloc d’assessorament i orientació sobre diferents aspectes relacionats amb la malaltia mental que compta amb un professional de l’SMC per oferir el servei. Així mateix, el mes vinent ja es posaran en marxa els primers grups psicoeducatius, que tenen com a objectiu  ensenyar a les persones afectades i cuidadors un millor maneig de la malaltia. També s’incrementarà el nombre de Grups d’Ajuda Mútua de l’associació, a través dels quals els familiars afectats comparteixen vivències, neguits i exposen una realitat pròpia però que és comuna a totes les persones que formen part d’aquest col·lectiu. El programa es complementa amb formació per grups de famílies, usuaris i professionals. Es calcula que a Girona el projecte pugui beneficiar en aquesta primera fase a més de 100 persones i a unes quinze famílies dels grups psicoeducatius. Destinataris del projecte: persones amb TMS El projecte està dirigit a persones diagnosticades de trastorn mental greu (esquizofrènia i trastorns d’idees delirants, trastorn bipolar, depressions majors recurrents, etc.). L’any 2014, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les Comarques Gironines (XSMiA) va atendre 4.081 pacients amb aquest diagnòstic, dels quals, 2.074 van ser inclosos dins del programa específic «Trastorn Mental Greu (TMS)». Aquest programa atén els usuaris complexos amb problemes funcionals d’ordre laboral, social i familiar i que per aquest motiu necessiten de suport professional per desenvolupar-se en la comunitat. La cronicitat i la complexitat de la malaltia són els dos elements que caracteritzen el pacient amb TMS, per la qual cosa són les persones que requereixen de més atenció dels serveis especialitzats de la XSMiA i destinataris preferents del projecte. El total de pacients atesos l’any 2014 pels centres de salut mental d’adults de l’IAS a la demarcació de Girona van ser 14.179. D’aquest total, un 29,08% van ser usuaris diagnosticats de TMS i un 14,06% van ser pacients inclosos dins el Programa Trastorn Mental Greu. La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS és la xarxa pública especialitzada en d’atenció a la salut mental de les comarques gironines, amb serveis d’hospitalització total o parcial ubicats al Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt), i serveis d’atenció comunitària que es presten a través de set centres de salut mental d’adults, set infantojuvenils, sis centres d’atenció a les addiccions i set centres de dia desplegats al llarg de la demarcació de Girona. L’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques és una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1997 gràcies a la iniciativa i esforç d’un conjunt reduït de familiars de persones que patien algun tipus de trastorn mental. La finalitat dels fundadors fou la creació d’una plataforma que actués per vetllar pels drets d’aquests malalts i les seves famílies i que lluités per cobrir les seves necessitats. El projecte “Activa’t per la salut mental” reforça els serveis que l’associació ja ofereix per recolzar, informar i assessorar els familiars afectats i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia mental i els seus cuidadors.    
Girona, territori pilot del programa “Activa’t per la salut mental”

It takes part in the recruitment of young people benefiting from the Youth Guarantee Programme in Catalonia, in accordance with Order TSF/115/2018 of 12 July.

The programme is financed by the Youth Employment initiative and the European Social Fund, with a co-financing of 91.89%.

 

Foundations Register 1817. Register Department of Work, Social Affairs, and Families of the Government of Catalonia S05710.

Support-Girona is registered in the Register of Interest Groups of the Catalan Government Administration and the Public Sector. Identification number 315.

Municipal Register of Entities (Girona City Council) with number EH3234.

Census of Voluntary Entities of Catalonia 001907-000.