Projectes
AD-CHOISIR
Image
logotip del projecte ad choisir

Projecte Erasmus+ 2018-1-FR01-KA204-047834. Projecte de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques de suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat, la cerca de les habilitats professionals, així com la definició d’una xarxa europea. És un projecte liderat per la URAF Occitania (França), amb la participació de la Fundació Campus Arnau d’Escala i Support-Girona, representant Catalunya, i entitats d’Alemanya, Eslovàquia, Luxemburg, i les d’ajut a la família URAF de l’Occitània i de formació UNAFOR.

De la tutela a la presa de decisions amb suport de les persones amb discapacitat 

AD-CHOISIR té l’ambició de contribuir a la dinàmica d’adaptació de les pràctiques professionals del sector social al nou enfocament de drets humans establert per la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat pel que fa a la inclusió social de les persones i com els serveis i les pràctiques professionals han de respectar la seva voluntat i preferències. AD-Choisir té com a objectiu establir un marc de referència per a professionals i voluntaris de serveis de suport. 

Descarrega el fulletó informatiu

Coneix els projectes i demana’ns informació. Compartim coneixement.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015