Projectes
Top House
Image
top house

Projecte Erasmus+  2017-1-AT01-KA202-035029 Towards Person Centered Housing Services in Europe.

Projecte amb què es treballen les necessitats professionals per a l’atenció de les persones amb discapacitat al propi domicili. Hi participen com a socis les organitzacions europees següents: ASPA Foundation, EASPD the Irish Council for Social Housing, Jugen am Werk i Zero-Project, a més de la Fundació Support-Girona i la Fundació Campus Arnau d’Escala, de Girona.

Les tendències de polítiques actuals (per exemple, desinstitucionalització, serveis basats en la comunitat, serveis centrats en la persona i atenció i suport individual a domicili) han generat un augment de la demanda d’habitatge social. Aquest escenari requereix  formació i maneig dels professionals que exerceixen serveis de suport a la comunitat, atès que s’enfronten a escenaris més diversos i donen suport a persones amb necessitats més complexes en comparació amb els models d’atenció i assistència institucional. TOPHOUSE aborda aquest repte i ha desenvolupat formació especialitzada per millorar la pràctica professional sobre el terreny i competències. TOPHOUSE és un projecte desenvolupat amb finançament europeu.

Image
sepie. Agencia Nacional Erasmus+ Educación y Formación

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015