Projectes

L’activitat internacional i investigadora de Support-Girona es configura com un dels eixos estratègics de l’entitat, mitjançant la qual actualitza, canalitza i transfereix de manera bidireccional el coneixement, pràctiques i avenços en matèria de Drets Humans, polítiques socials o intervenció social amb professionals i institucions d’arreu del món amb la voluntat d'avançar en una millor implementació de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. 

Support-Girona ha consolidat i exportat les seves pràctiques en el reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afecten. Afrontant tota mena de reptes, Support-Girona va emprendre fa temps una línia de projectes internacionals, finançats amb fons europeus, amb què facilitar la pràctica diària als professionals de l’entitat i dels serveis que concorren en la vida de les persones que atén. Compartim!
 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.